Interessegruppa for et levelig Nykirke

Er du opptatt av Nykirkes fremtid?

Den nye kommunedelplanen for Nykirke skal legge rammene for utviklingen av tettstedet de neste 10 til 15 årene.

Planforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn for 2. gang 30. juni 2009. Mye av fokus er på hvor den nye barnehagen skal ligge, og planen presenterer 3 alternativer.

Interessegruppa for et levelig Nykirke mener at kommunedelplanen handler om mye mer enn bare hvor barnehagen skal ligge. Struktur, avstander, trafikkløsninger, lekearealer og fellesområder er viktige elementer. Helhet og flerbruk er nøkkelord på et lite sted som Nykirke. Her synes vi kommunen har gjort en slett innsats og levert en mangelfull plan.

Medlemmer av gruppa har derfor lansert et forslag som vi mener løser de ulike behovene på Nykirke på en god og helhetlig måte. I tillegg til sentral plassering av barnehage er et nærmiljøanlegg med friarealer, sykkelstier og parkering kjernen i forslaget. Etter en lang "kamp" for å få forslaget synlig i prosessen, har vi nå lykkes å få forslaget inn som ett av tre alternativer i planen som nå ligger ute til høring (alternativ 3, Sletterødjordet).

 Ifølge prosjektleder i kommunen er den videre saksgangen den at etter høringsfristen den 10. september, så vil prosjektgruppen lage en politisk sak der de vil innstille på ett av de alternative forslagene. Deres innstilling vil være basert på en samlet vurdering av konsekvensanalyser, høringsuttalelser og kostnadsestimater.

Etter dette vil saken gå videre til politisk behandling i kommunestyret. Her stemmer representantene (vanligvis) i henhold til partigruppas innstilling til saken.

Det står derfor ganske uklart for oss hvor den egentlige avgjørelsen tas i denne saken, og selv om vi synes at argumentene våre er sterke, så er det ikke godt å vite hva prosjektgruppen og politikerne vil legge vekt på. Det som imidlertid er sikkert, er at det er større sannsynlighet for en god avgjørelse for lokalbefolkningen dersom vi forteller kommunen hva vil vil!

 Vi trenger nå din medvirkning for å vise lokalbefolkningen, kommunens prosjektgruppe og kommunens politikere hvilket av forslagene som er førstevalget til Nykirkes befolkning.

 • Møt opp på Bygdehuset på det åpne møtet torsdag 27. august klokken 19 og si din mening!
 • Stikk innom butikken lørdag 29. august mellom 12 og 16 og registrer din stemme i meningsmålingen/folkeavstemningen som Nykirke Vel arrangerer!
 • Send inn støtteerklæringer eller andre høringsuttalelser til kommunen (postmottak@horten.kommune.no) innen fristen den 10. september! (På web-sidene våre skal vi legge ut forslag til tekst, slik at det blir bare å klippe, lime og sende).

For de som vil engasjere seg litt ekstra:

 • Skriv leserbrev i Gjengangeren!
 • Prat og diskuter med venner og familie!
 • Snakk med oss i interessegruppa eller send oss en e-post med støtteerklæringer, kritikk eller ros!

Nykirke  27.08.09

Nyheter

 

 • 2. juli - Kommunen legger ut forslag til kommunedelplan til høring for 2. gang. Link
 • 25. juni - Tore Rolf Lund fra kommunen ringer for å informere om at forslaget vårt kommer til å utredes og inkluderes i planen som legges ut til høring den 30. juni! Underskriftsaksjonen virket! Takk til alle dere som skrev under og spesitlet til dere som samlet underskrifter!
 • 24. juni - Møte med Ordfører og Tore Rolf Lund
 • 23. juni - Innsamling av navnelister
 • 19. juni - Bilden av forslagene ligger oppe
 • 18. juni - Møte hos Pia Trulsen
 • 16. juni - Møte hos Tore Helland
 • 15. juni - Møte i formannskapet 
 • 14. juni - Møte i interessegruppen hos Gordon
        AddThis Social Bookmark Button