Interessegruppa for et levelig Nykirke

Interessegruppa for et levelig Nykirke

Gruppa ble initielt startet av Baard Aksum og Fred Ulrichsen etter at de følte at prosessen for planleggingen av Nykirkes framtid ikke ble gjennomført på en akseptabel måte og at Nykirkes beboere ikke fikk muligheten til å bli hørt i debatten før den i prinsipp var ferdig.

Interessegruppa ønsker å få til en prosess der alle forslag for Nykirkes framtid blir presentert og hørt av de interessenter som finnes, det vil si beboerne i bygda vår. Gruppa ønsker på denne måten å vise at det er muligheter for innspill og påpressninger i debatten, slik at vi faktisk får et levelig Nykirke i framtiden.

Nykirke har igjennom en årrekke vært neglisjert av kommunen, og når det nå skal gjøres forandringer av større art er det viktig at vi viser at vi bryr oss, slik at vi får mulighet til å påvirke sluttresultatet. Alternativet er at vi sitter passive og lar kommunen bestemme hvordan framtiden vår skal se ut.

Nykirke er for oss som vet, et fantastisk sted å bo! Her har vi et mijlø som åpner for dialog gjennom knutepunkter såsom Oleanestua, vi har arrangemang som det står respekt av langt utenfor kommunegrensene såsom Ynglingcupen og NykirkeDagen, vi har kommunens største skolekorps og alt dette har blitt virkelighet gjennom personlig engasjement. La oss bruke deler av dette engasjementet for å få en levelig framtid i bygda vår!