Interessegruppa for et levelig Nykirke

Bli støttemedlem eller medlem i gruppa

Gjennom å registrere deg her blir du medlem i støttegruppen for Interessegruppen. Du kommer da til å få tilsendt informasjon og bli varslet om møter etc..

Støtten blant lokalbefolkningen kan være avgjørende for hva politikerne til slutt bestemmer seg for.

Hvis du selv ønsker å delta på en mer aktiv måte, send en e-post til en av oss i interessegruppen eller ta kontakt med en av oss på en annen måte!

 Takk for din støtte!