Interessegruppa for et levelig Nykirke

Linker

 For å følge kommunens nyhetsside om Nykirkes framtid, klikk HER .

Denne linken tar deg direkte til kommunens arkivsider for Kommunedelplan for Nykirke

I følge kommunen har det i planprosessen vært et godt samarbeid med Nykirke Vel.

Hvis du vil lese mer om Barn og Arealplanlegging finner du veileder for barnerepresentanten på Vest-Agder fylkeskommune sine nettsider.

Her kan du vil lese "Barnerepresentantens Faktaperm" utgitt av Miljøverndepartementet. Denne faktapermen er full av gullkorn fra begynnelse til slutt. Se spesielt kapittel 1.1 om krav til prosess og fysisk utforming. Se også kapittel 2 om "Planer og prosedyrer i arealplanlegging" (se spesielt kapittel 2.7.13 som er et eksempel fra Borre kommune) og kapittel 6 "Lover og Forskrifter".

Horten og Borre Senterparti har spilt inn forslag om barnehage i Klokkeråsen. Hva Senterpartiet skriver om kommunedelplan for Nykirke på sine internettsider kan du lese HER.

Her kan du finne Miljøverndepartementets veiledning om Kommuneplanlegging.

Se også Vestfolds Lille Grønne og Miljøverndepartementets sider om Plan- og bygningsloven.

Notat fra 2001 om hvordan mange kommuner ikke følger opp intensjonene med PBL og RPR-BU: Link

Opplæringspakken for barnerepresentanten: Link

 Rapport om evaluering av BUSMI i Vestfold 2003 (Barn og Unge, Samfunnsengasjement, Medvirkning, Innflytelse): Link

 Helsedirektoratets anbefalinger om størrelser på utearealer for skoler (100 - 300 elever bør ha 10.000 m2 utearealer): Link

 Norsk institutt for By- og Regionforskning (NIBR) evaluering av RPR-BU: Link

Barneombudet om hvordan RPR-BU og PBL praktiseres i kommunene og om hvordan barnerepresentanten brukes. Barneombudet ønsker at RPR-BU revideres for å gjøres mer forpliktende for kommunene (2008). Scroll nedover på siden - teksten kommer lenger ned: Link

 Vestfold Fylkeskommune (2008) om Registrering av arealer med bruksverdi for barn og unge - En veileder. Deltakelse fra Horten kommune/Rakel Skjerve og Fagerheim-prosjektet: Link

Direktoratet for naturforvaltning om Lek, aktiviteter og friluftsliv: Link