Interessegruppa for et levelig Nykirke

Interessegruppen består av:

Baard Aksum

Fred Ulrichsen

Bonnie Mcgregor

Gordon den Iseger

Petter Sørebø 

For å sende mail til noen i gruppa, klikk på navnet. For å sende mail til samtlige, trykk her: 

Personer som støtter att kommunen skal utrede forslaget:

Pia Trulsen

Karina Hjelmervik 

Tord Ekeland

Cecilie Ekeland

Berit Kristensen 

Anne Marie Kjeldsen

Cecilie Berg

Astrid Nygaard

Anita Ulrichsen

Helge Dimmen

Anita Rønningen 

Ronny Trulsen

Lill M Karlsen

Frank Tichy

Siri Rønningen Soelberg

Jeanette Belaska 

Kjell Karlsen

Else Karlsen 

Tore Nauf 

Ronny Belaska 

Bjarne Rønningen 

Richard Norman Hansen 

Karl Thomas Hjelmervik

Freddy Larssen

Raymond Nilsen

Tone Larssen

Sven Erik Bæk 

Elica Kristofferstuen

Gisle Kristofferstuen

Thorbjørn Stendalen 

Hans Martin Nilsen 

Vibeke Danielsen

Solbjørg Mathisen 

Britt Sjøvoll

Per Ole Aas Haug

Bente Aas Haug 

Sven Erik Skovly

Bjørn O Sjøvoll 

Jorunn Freberg 

Erik Freberg 

Anita F Bjerke 

Lars Holm 

Ragnhild M Lohne 

Sissel Norman Hansen 

Anita Danielsen

Roger Fredriksen

Bjørnar Meland

Vibeke Ortveit

Rune Skaane 

Are Branstad

Pawel Tarnawski

Barbara Evensen 

Runar Meland 

Anne-Mette Meland

Tove B.P Springer

Elin Aas Haug

Ole Johan Aas Haug

Thomas Pedersen 

Kari Ulrichsen 

Dag Ulrichsen 

Torger Freberg

Lisbeth Nauf

Lise Ese

Knut Soelberg 

Linn Kjærran